DomůZdravíLékaři: Uživatelů tabákových alternativ přibývá, musíme reagovat

Lékaři: Uživatelů tabákových alternativ přibývá, musíme reagovat

Namísto hořící cigarety nahřívaný tabák nebo elektronická cigareta – v posledních letech dochází k nárůstu kuřáků, kteří přecházejí k tzv. tabákovým alternativám. To podle praktických lékařů vyžaduje změnu dosavadního přístupu při sbírání informací od pacienta, vyhodnocování rizik i v samotné léčbě v jejich ordinacích. Pomoc při léčbě závislostí praktikům komplikuje i fakt, že pacienti se sami k užívání náhražek cigaret při prohlídkách nepřiznávají a zároveň se na ně praktičtí lékaři dosud nedotazovali.

I proto Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP připravila nové doporučené postupy pro léčbu závislosti. Ty mimo jiné představí na Jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP, která startuje 13. května v Praze.

„Dochází k postupnému přesunu spotřebitelů klasického spalovaného tabáku k tzv. harm reduction výrobkům, tedy k elektronickým cigaretám nebo zahřívanému tabáku s nižším obsahem škodlivin. Pokud máme jako lékaři i těmto uživatelům pomáhat v boji se závislostí a snižovat rizika, musíme se této změně přizpůsobit. Na tento vývoj reaguje i nový doporučený postup, který praktickému lékaři umožní vypořádat se s novou situací efektivněji,“ říká MUDr. Boris Šťastný, praktický lékař, člen výboru SVL ČLS JEP a spoluautor doporučeného postupu.

Podle něj hlavní změna spočívá ve způsobu sběru údajů o pacientech a zjišťování, zda kromě kouření neužívají jiné výrobky s nikotinem. „Mnozí pacienti to nepovažují za kouření, a nemají tak potřebu lékaři o užívání jiných výrobků s nikotinem říci. Pro něj je pak obtížné pacientovi podat potřebné informace o všech aspektech alternativ kouření a pomoci mu v boji se závislostí,“ říká doc. MUDr. Bohumil Seifert, praktický lékař a vědecký sekretář SVL ČLS JEP.

Vdechování škodlivin je nižší

Přestože výrobky se zahřívaným tabákem nebo elektronické cigarety představují pro uživatele na základě dostupných vědeckých důkazů nižší zdravotní rizika ve srovnání s klasickým kouřením, nemohou podle MUDr. Šťastného zatím sloužit jako primární způsob odvykání. „Nejlepší je samozřejmě nekouřit a neužívat nikotin vůbec, naší lékařskou povinností je proto vést k tomu i pacienta. Pokud toho však není schopen, pak je přechod od spalovaného tabáku k alternativám, kde nedochází ke spalování, vhodnější,“ říká MUDr. Šťastnýa dodává: „V našich doporučeních uvádíme, že ačkoli jsou například elektronické cigarety v některých zemích doporučované jako efektivní prostředek k odvykání kouření, dlouhodobé následky užívání těchto výrobků jsou předmětem studií a nejsou doposud plně známy.“

S užíváním elektronických cigaret a zahřívaného tabáku se výrazně snižuje množství vdechovaných škodlivin, jež způsobují například rakovinu plic, ani tabákové alternativy však nejsou podle MUDr. Šťastného zcela bez rizika, například kardiovaskulárního. Lékař také varuje před náplněmi do elektronických cigaret od pochybných výrobců, u kterých není známý obsah a jež mohou být potenciálně velmi nebezpečné.

Lékaři mají možnosti

Praktici nabízí pacientům, kteří bojují se závislostí na kouření, širokou škálu možností pomoci. „Nejdůležitější je samozřejmě vůle začít. Pak můžeme poskytnout pomoc v podobě volně dostupných nikotinových náhražek, léků na předpis či doporučení na specializovaná pracoviště pro léčbu závislostí. Od letošního roku navíc rizikové pacienty v rámci programu včasného záchytu rakoviny plic posíláme na preventivní vyšetření pomocí CT. To, jak věříme, pomůže odhalit více případů rakoviny plic v raném stadiu, a tím se zlepší vyhlídky pacientů na úspěšnou léčbu,“ vysvětluje MUDr. Šťastný.

Pilotním programem včasného záchytu karcinomu plic by mohly během pěti let projít statisíce lidí mezi 55. a 74. rokem, kteří kouří buď po dobu 20 let asi 20 cigaret denně, nebo 10 let kolem 40 cigaret za den. Cílem programu je zachytit nádor plic včas, tak aby jej šlo operovat a odstranit.

PODOBNÉ ČLÁNKY
- Reklama -

NEJČTENĚJŠÍ

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů