Posledním templářem zanikl i celý řád. Jakub z Molay se znelíbil mocným

„Zemřete do roka a do dne,” prohlásil údajně na hranici směrem k francouzskému králi Filipu IV. a papeži Klementu V. Legenda o smrtelném proroctví zrádců posledního velmistra templářského řádu je spíše výmyslem v už tak neuvěřitelném příběhu. Jakub z Molay se společně se svým řádem stal nepohodlným, a tak se inkvizitoři činili, aby bylo jeho jméno a pověst znesvěcena.