DomůLifestyleMůžete ušetřit: Na co máte v roce 2024 nárok od zdravotních pojišťoven?

Můžete ušetřit: Na co máte v roce 2024 nárok od zdravotních pojišťoven?

Zdravotní pojišťovny nabízejí v rámci svých preventivních programů řadu benefitů a myslí i na bezpříspěvkové dárce krve a krevních složek – tedy krevních destiček i plazmy. Tito dárci mohou získat vitaminy, bonusové příspěvky na rekondiční či rehabilitační pobyty, dentální hygienu a další výhody. Navíc mají tito dárci možnost využít i daňové zvýhodnění.

Nejen dárci krve, ale také dárci plazmy mohou čerpat různé výhody, které poskytují zdravotní pojišťovny. Důležitou podmínkou však je, že odběr musí být bezpříspěvkový, to znamená, že dárce za něj nebude žádat náhradu nákladů. „V současné době nabízíme zájemcům 800 Kč za každý úspěšný odběr plazmy jako finanční náhradu, jež lidem kompenzuje čas, který darování věnovali, navíc mají často spojené náklady s dopravou atd.,“ vysvětluje MUDr. Richard Král, ředitel sítě plazmaferetických center Amber Plasma, a dodává: „Kdo se však rozhodne tuto kompenzaci nevyužít, stává se bezpříspěvkovým dárcem a má tím pádem zase nárok na různé benefity od zdravotních pojišťoven určené dárcům, případně na snížení daňového základu.“ Bezpříspěvkově lze plazmu darovat v transfúzních odděleních nemocnic i v plazmaferetických centrech.

Bezpříspěvkoví dárci plazmy mají nárok i na Janského plaketu

„Dobrovolnými bezplatnými dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž by za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, např. čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu k odběru, odběr samotný a cestu zpět. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezplatným dárcovstvím slučitelné,“ definuje bezpříspěvkové dárcovství Český červený kříž, který již od 60. let 20. století oceňuje bezpříspěvkové dárce krve a jejích složek.

Mimo jiné mohou tito dárci získat plaketu profesora Janského, ocenění pojmenované po slavném českém objeviteli čtyř základních krevních skupin. Za 10 odběrů lze získat bronzovou medaili, za 20 odběrů stříbrnou medaili a za 40 odběrů zlatou medaili. Dále jsou udělovány Zlaté kříže Českého červeného kříže: 3. třídy za 80 odběrů, 2. třídy za 120 odběrů a 1. třídy za 160 odběrů. Ačkoliv se o těchto oceněních obvykle mluví v souvislosti s dárci krve, ve skutečnosti se vztahují i na bezpříspěvkové dárce krevní plazmy.

U VZP se příspěvek pro dárce v roce 2024 navyšuje o 1000 Kč

Bezpříspěvkoví dárci mohou být oceněni nejen morálně prostřednictvím medailí, ale mají nárok i na různé benefity od zdravotních pojišťoven. „Částky u příspěvků z fondu prevence se u VZP od nového roku navyšují a pojišťovna rozhodně nezapomíná ani na ty, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy,“ uvádí Ing. Jana Sixtová z odboru komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a dodává, že aktivní dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně, kteří mají za sebou alespoň jeden bezpříspěvkový odběr v kalendářním roce, budou mít v roce 2024 u VZP bonus ve výši 3 000 Kč (v loňském roce to bylo 2 000 Kč) například na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Dárci, kteří byli darovat dvakrát, budou moct získat příspěvek 1 000 Kč (letos stejně jako loni) na dentální hygienu. Celkem si tak mohou bezpříspěvkoví dárci zažádat u pojišťovny o 4 000 korun. Nárok na příspěvek mají však i neaktivní dárci, kteří mohou získat příspěvek 500 Kč po předložení pamětního listu ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života). Využít ho mohou taktéž na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nárok na benefity mají dárci u všech českých zdravotních pojišťoven

Podobné bonusy mohou získat i pojištěnci dalších českých zdravotních pojišťoven. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí výši příspěvku podle množství odběrů, které má bezpříspěvkový dárce za sebou, dále v rámci programu Kapka oceňuje dlouhodobé dárce příspěvkem 500 Kč a nové bezpříspěvkové dárce krve či plazmy pak motivuje k vykonání dobrého skutku příspěvkem 1000 Kč. Možné je také čerpat příspěvek na vitaminy 100 Kč po každém odběru.

Vitaminy na podporu regenerace organismu nabízí pro bezpříspěvkové dárce i Oborová zdravotní pojišťovna – balíček si mohou pojištěnci vyzvednout až 4× v roce buď na některých odběrových místech nebo na přepážkách klientských center OZP. Pojišťovna současně nabízí dárcům příspěvek/kredit až 3000 Kč, který opět mohou čerpat na různé programy (např. rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity, program pro odvykání kouření, stomatologické a ortodontické zákroky, náklady na očkování, prevence zraku atd.). Své bonusové programy nabízejí pro dárce i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna či Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Kompletní přehled příspěvků i možnosti jejich využití a informace o postupu proplacení příspěvků naleznete na webových stránkách jednotlivých pojišťoven, které jsou uvedeny v tabulce na konci článku.

Dárci si mohou polepšit i na daních

Bezpříspěvkoví dárci krve i plazmy mohou využít nejen benefitů nabízených pojišťovnami, ale také mají možnost snížit si základ daně o 3000 Kč za každý úspěšný odběr. V úhrnu je ovšem možné v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.

Pokud tedy váš daňový základ za rok 2023 bude přesně 100 tisíc korun, smíte si v tomto případě odečíst z daňového základu částku až 15 tisíc – pro odpočet ze základu daně tak lze uplatnit 5 odběrů. Čím vyšší je ovšem daňový základ, tím vyšší bude i počet odběrů, které je možné uplatnit. Plnou krev mohou ženy darovat maximálně 4× a muži 5× v průběhu 12 měsíců. Plazmu je možné v České republice darovat každých 14 dní.

Přehled benefitů pro bezpříspěvkové dárce u všech zdravotních pojišťoven v ČR:

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)

www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/darci/prispevky-pro-darce-krve

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

www.cpzp.cz/preventivni-programy/4

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

www.ozp.cz/benefity/pro-darce

ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/program-pro-darce-krve-nebo-jejich-soucasti-kostni-drene-a-organu

VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)

www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-drene

RBP – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/darci-krve-a-kostni-drene/a-63/

ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

www.zpskoda.cz/pro-darce-krve

Zdroje: Amber Plasma, informace zdravotních pojišťoven

PODOBNÉ ČLÁNKY
- Reklama -

NEJČTENĚJŠÍ

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů