-1.6 C
Prague
Neděle, 5 února 2023, 3:02
- Reklama -
DomůZdravíKOMENTÁŘ: Jak fungují léky na tlak, vysvětluje MUDr. Eva Kociánová

KOMENTÁŘ: Jak fungují léky na tlak, vysvětluje MUDr. Eva Kociánová

Zvýšený krevní tlak patří mezi nejčastější příčiny onemocnění srdce a cév, jako je cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, selhání srdce a ledvin a srdečních arytmií. Mluvíme o něm jako o faktoru ovlivnitelném, to znamená, že výši průměrného tlaku lze snížit jednak režimovými opatřeními a jednak léky.

Lékových skupin k ovlivnění krevního tlaku máme několik a i pro laiky je vhodné, aby pochopili způsob jejich fungování. Výběr konkrétního léku patří vždy do rukou lékaře, protože závisí na mnoha okolnostech, jako je věk, pohlaví, zdravotní stav a přidružené nemoci a rizika.

Blokátory renin angiotensin aldosteronového systému

Ty jsou v indikaci zvýšeného krevního tlaku léky nejpředepisovanější. Patří sem například perindopril, ramipril, trandolapril, telmisartan, valsartan a mnoho dalších. Tyto léky fungují tak, že blokují produkci nebo funkci hormonu angiotensin II, který způsobuje zužování cév a tím zvýšení krevního tlaku a má i mnoho dalších nežádoucích účinků v organismu, jako je zadržování tekutin anebo prozánětlivý vliv na stěny cév. Srdce má potom menší práci s vypuzováním krve do širšího tepenného řečiště a podávání léku má také ochranný vliv na funkci ledvin. Blokátory RAAS se nesmí podávat těhotným ženám.

Blokátory kalciového kanálu

To jsou další velice dobře fungující léky. Fungují přímo ve stěnách cév, kde snižují hladinu vápníku a tím působí relaxaci, čili uvolnění svaloviny cévní stěny. Tímto způsobem dochází ke snížení nároků na sílu srdečního stahu a snížení krevního tlaku. S mechanismem účinků souvisí také nejčastější nežádoucí účinky, jako je zvýšené prokrvení kůže s následným červenáním a otoky dolních končetin. Nejsou nebezpečné, ale některé pacienty mohou obtěžovat. Léky z této skupiny jsou univerzální a jsou vhodné pro většinu pacientů. Nejčastěji předepisované jsou například amlodipin, lerkanidipin, nitrendipin nebo verapamil.

Beta blokátory

Jde o léky přímo ovlivňující nastavení stresového – sympatického systému v lidském těle ovlivněním takzvaných beta receptorů v cévách a srdci. Tento systém byl u našich předků rozvinut pro situace jako je lov nebo útěk, bohužel v dnešní době má mnoho lidí jeho aktivitu dlouhodobě zvýšenou následkem stresu. Betablokátory působí snížení srdeční frekvence i síly srdečního stahu a tím snižují krevní tlak v klidu i při stresu a zátěži. Z pozorování velkých skupin pacientů víme, že navíc chrání proti náhlé smrti a srdečním arytmiím. Mezi betablokátory patří například metoprolol, bisoprolol nebo nebivolol.

Diuretika

Neboli léky na odvodnění, působí na úrovni ledvin, kde zvyšují vylučování vody a soli. Tím dochází ke snížení objemu tekutin v cévách a tkáních a poklesu krevního tlaku. Léky jsou proto vhodné u pacientů se známkami zadržování tekutin a soli a jsou velice účinné. Patří sem například hydrochlorothiazid, indapamid, amilorid nebo chlorthalidon. Všechny léky na tlak prokazatelně prodlužují lidský život prožitý ve zdraví, nicméně mohou působit pouze tehdy, jsou-li užívány pravidelně a ve správné indikaci. Jak příliš vysoká tak nedostatečná dávka léků s sebou nese zvýšené riziko zdravotních komplikací, stejně tak je nebezpečné jejich nepravidelné užívání. Spolupráce mezi lékařem a pacientem je přitom naprosto zásadní. Odborníci proto doporučují, aby si pacienti nikdy neupravovali dávku sami, a aby si krevní tlak monitorovali v domácím prostředí pomocí mezinárodně testovaných přístrojů. S kontrolou validace tonometru vám pomůže váš ošetřující lékař nebo lékárník. V ordinaci máme dobrou zkušenost například s tlakoměrem Omron s Intelli manžetou, díky kterému lze dosáhnout vysoké přesnosti měření.

– MUDr. Eva Kociánová, Ph.D. –

PODOBNÉ ČLÁNKY

NEJČTENĚJŠÍ

- Reklama -